Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę

Początki żywego różańca misyjnego
Papieskie Dzieła Misyjne Różaniec MisyjnyPoczątki żywego różańca misyjnego sięgają 1826 roku. Pomysłodawczynią takiej formy modlitwy za misje była Paulina Jaricot, która od lat swej wczesnej młodości poświęcała się dziełom misyjnym, poprzez organizowanie grup modlitewnych skupiających osoby zainteresowane ewangelizacją narodów. Każda grupa liczyła piętnaście osób, które zobowiązywały się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca w intencji misji. W taki sposób codziennie odmawiano cały różaniec misyjny. Praktykę tę zaaprobował papież Grzegorz XVI, natomiast papież Pius XI uczynił dzieło Pauliny Jaricot dziełem papieskim i polecił rozpowszechnienie go w całym Kościele. "Piętnaście węgli: Jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne - ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem!. Oto właściwy charakter Żywego Różańca" - mawiała Paulina Jaricot. Inicjatorem i propagatorem obecnej formy różańca misyjnego był w latach pięćdziesiątych XX w. ks. abp Fulton J. Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragnął, aby wszyscy chrześcijanie modlili sie w intencjach całego Kościoła, toteż każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze i symbolizuje Jeden z kontynentów: Kolor zielony - nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei. Na niektórych różańcach - i tak było do niedawna - Afryka była zaznaczona kolorem czarnym. To znów wiąże się z kolorem skóry. Warto więc zapamiętać, że kolor zielony lub czarny oznacza Afrykę. Boże, spojrzyj z miłością na młode Kościoły Afryki i spraw, aby coraz jaśniej widziały, że jesteś jedyną Drogą i Prawdą. Niech dzielą się tym przekonaniem ze swoimi siostrami i braćmi, którzy Cię jeszcze nie spotkali.
Polecamy

Laikat misyjny
Zdjęcie z galerii
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj