Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę

Misyjny wymiar kultu Serca Jezusowego
dr Mariusz Uniżycki OFM Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się „współpracą misyjną”. Współpraca ta jest zakorzeniona i przeżywana przede wszystkim w osobistym zjednoczeniu z Chrystusem: tylko w zjednoczeniu z Nim, jak latorośl z krzewem winnym (por. J 15, 5), może przynosić dobre owoce. Skuteczność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości życia każdego chrześcijanin (Redemptoris Missio). Każdy Pierwszy Piątek Miesiąca to dzień, w którym szczególnie czcimy Najświętsze Serce Zbawiciela. Przystępujemy do sakramentu Pokuty i przyjmujemy Komunię świętą wynagradzającą. W istocie kult Serca Jezusowego jest uwielbieniem Bożej miłości do ludzi. I uświadomieniem, że ta Miłość oczekuje na naszą odpowiedź. Ma to wymiar osobisty, indywidualny, ale również wymiar społeczny, eklezjalny. Nie tylko poszczególny chrześcijanin, lecz także cały Kościół chce sobie tę miłość uświadomić, uwielbić i na nią odpowiedzieć. Pierwszy Piątek Miesiąca to doskonała okazja, aby uświadomić sobie odpowiedzialność misyjną i to zarówno w wymiarze indywidualnym jak i kościelnym. Chrześcijanin i Kościół doświadczając relacji z Bogiem, uznaje to za swój największy skarb. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. To jest pierwsze „odkrycie” chrześcijanina i Kościoła. Dlatego chce on tą relacją „podzielić się” ze wszystkimi ludźmi, których spotyka. Z miłości do ludzi chce podzielić się z nimi, tym co najcenniejsze, „dać” im Boga. W ten sposób wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę o tych, którzy są daleko, tak jak i o tych, którzy są blisko (Redemptoris Missio). Z drugiej strony chrześcijanin i Kościół chce oddać Bogu, to co najcenniejsze na ziemi – ludzkość. Chce ludzi „ofiarować” Bogu.
Polecamy

Laikat misyjny
Zdjęcie z galerii
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj