Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Przetłumacz stronę

Misje franciszkańskie dzisiaj
O. Grzegorz Wiśniowski OFM
Kustodia Ziemi Świętej
Pierwszą prowincją misyjną zakonu franciszkańskiego jest Kustodia Ziemi Świętej. Głównym zadaniem apostolskim Kustodii jest strzeżenie miejsc uświęconych przez ziemskie życie Jezusa Chrystusa. Terytorialnie obejmuje Palestynę (Izrael, Jordania), Cypr, Syrię, Liban i Egipt. AzjaW Indiach w 1928 r. powstała franciszkańska misja w Bellary. W r. 1985 erygowano prowincję zakonną pod wezwaniem św. Tomasza. W Pakistanie franciszkanie pracują od 1933 r. w diecezji Karach. W 1927 r. holenderscy franciszkanie przybyli do Wietnamu. W r. 1962 została tu erygowana prowincja zakonna, która w 2002 r. liczyła 17 klasztorów i 190 zakonników, w większości tubylczych. W r. 1950 przybyła do Sri Lanki (Cejlon) nieliczna grupa włoskich misjonarzy. Obecnie jest tam zaledwie 8 franciszkanów. W r. 1938 franciszkanie z Kanady przybyli do Korei i założyli pierwszy dom zakonny. W 1969 r. powstała prowincja, która w 2002 r. liczyła ok. 140 franciszkanów w 16 klasztorach. W Chinach w drugiej połowie XIX w. w pięciu regionach funkcjonowały misje franciszkanów. Prowadzili oni wiele szkół z Franciszkańskim Studium Biblijnym w Pekinie na czele. Gdy w 1946 r. papież Pius XII ustanowił w Chinach hierarchię kościelną, franciszkanom powierzono 5 archidiecezji, 13 diecezji i 9 prefektur apostolskich. Gdy w Chinach proklamowano „republikę ludową” (1949) sytuacja Kościoła i zakonu franciszkańskiego uległa zmianie. W 1948 r. było tam ok. 700 franciszkanów (150 tubylczych); po 1949 pozostało tam ich ok. 120. Do Japonii franciszkanie przybyli ponownie w 1907 r. Po II wojnie światowej nastąpił dalszy rozwój misji w Japonii. W Tokio dzięki franciszkanom powstały: szkoła języka japońskiego dla misjonarzy, seminarium zakonne i Instytut Biblijny. Obecnie franciszkanie stanowią tu najliczniejszą grupę misjonarzy: 139 zagranicznych i 119 tubylczych. W drugiej połowie XIX w. na Filipinach prężnie rozwijała się misja franciszkańska. W r. 1896, dzięki franciszkanom z Hiszpanii, pracowało tu 481 misjonarzy, którzy obsługiwali ponad milion wiernych w 117 parafiach. Gdy w 1898 r. kraj ten przeszedł pod panowanie USA, misja upadła. Obecnie na Filipinach pracuje 156 franciszkanów. Franciszkanie apostołują także na terenach azjatyckiej części b. Związku Radzieckiego. Ich obecność jest szczególnie liczna w Kazachstanie.
Polecamy

Laikat misyjny
Zdjęcie z galerii
Plus
Archiwum wiadomości
Intencje Papieskie
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Pobierz
Szukaj
Polecamy
Zaloguj