Program Nadzieja
O Nadziei
Zasady
Deklaracja
Blankiet wpłat
Kontakt
Kwartalnik Lafia
Ostatni numer:


Prenumerata
Archiwum
Redakcja
Plus
Archiwum wiadomości
Papieskie Intencje Misyjne
Muzeum misyjne
Intencje dla misjonarzy
Polecamy
Zaloguj
Przetłumacz stronę


Papieskie Intencje Misyjne
Rok 2016

Styczeń
Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały pośród chrześcijan.

Luty
Aby było więcej okazji do dialogu i spotkań pomiędzy chrześcijanami i ludami Azji. 

Marzec
Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani z powodu swojej wiary byli silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Kwiecień
Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Maj
Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji i pokoju.

Czerwiec
Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów, którzy żyją radością Ewangelii i przygotują ich z mądrością do ich przyszłej misji. 

Lipiec
Aby Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów poprzez misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowioną siłą i zapałem.

Sierpień
Aby chrześcijanie żyli Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Wrzesień
Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej. 

Październik
Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.

Listopad
Aby w parafiach kapłani i osoby świeckie współpracowali w służbie wspólnoty, nie poddając się pokusie zniechęcenia.

Grudzień
Aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.